Hướng dẫn xác thực trình duyệt

Việc xác nhận trình duyệt giúp bạn kiểm tra xem thiết bị bạn đang sử dụng có thích hợp để chèn script của hệ thống Toptimize.vn hay không
Với những thiết bị không tương thích, sau khi chèn script và kiểm tra lại sẽ không nhận được thông báo.
Trong trường hợp thiết bị của bạn không ghi nhận script, vui lòng chỉnh sửa ở phần cài đặt như mô tả dưới đây.
Lưu ý: Trước khi chỉnh sửa ở phần cài đặt của thiết bị, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn hiện không sử dụng bất cứ ad-block extension nào.
1. Hướng dẫn xác thực trình duyệt thiết bị Laptop – PC: Tại Đây
2. Hướng dẫn xác thực trình duyệt thiết bị Mobile – IOS: Tại Đây
3. Hướng dẫn xác thực trình duyệt thiết bị Mobile – Android: Tại Đây