[SCRIPT] Hướng dẫn lấy và chèn script Tracking của hệ thống Toptimize

Một số lưu ý trước khi chèn script
Xem video hướng dẫn tạo chiến dịch và lưu script tại đây
1. Để đảm bảo script hoạt động bình thường, trước khi chèn script, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của đối tác hiện không sử dụng bất cứ ad-block extension nào và thiết bị dùng để thao tác của đối tác là hợp lệ để chèn script
Xem hướng dẫn kiểm tra thiết bị tại đây
2. Với các chiến dịch khác sub domain, hệ thống sẽ kiểm tra lại luồng của chiến dịch, bắt đầu từ trang đích và sau đấy đến các trang tiếp theo. Vì thế nên mỗi lần tạo 1 chiến dịch có chung domain với các chiến dịch đang chạy, đối tác vui lòng update lại script
3. Nếu đối tác muốn chạy cả 2 loại nhiệm vụ Tìm kiếm từ khóa và nhiệm vụ Backlink cho một trang đích, đối tác chỉ cần sử dụng script của nhiệm vụ Tìm kiếm từ khóa và chèn một lần duy nhất, không cần chèn lại khi tạo chiến dịch backlink.
Sau khi tạo chiến dịch thành công, truy cập lại vào trang campaign.toptimize.vn để lấy script
“Chiến dịch traffic” -> “Danh sách chiến dịch” -> “Chi tiết” -> “Chỉnh sửa”

1. VỚI CHIẾN DỊCH TÌM KIẾM TỪ KHÓA

(Hướng dẫn kiểm tra trang đích hợp lệ và gen đúng script tracking cho nhiệm vụ tìm kiếm từ khóa)
Bước 1: Tại màn hình chi tiết chiến dịch, đối tác sẽ thấy mục hướng dẫn chèn script tracking như dưới đây
Bước 2: Hướng dẫn khai báo đường dẫn
  • Theo giá trị mặc định của hệ thống, script sẽ được tính là hợp lệ và hiện bộ đếm trên toàn bộ các trang có chung domain với domain của chiến dịch cần chạy sau khi bấm từ công cụ tìm kiếm Google (hay còn gọi là trang đầu). Trong trường hợp đối tác muốn tùy chỉnh các trang đích cụ thể, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây
  • Để tùy chỉnh hiển thị script trên các trang đích cụ thể, đối tác vui lòng dán tất cả các trang đấy vào mục “Trang đích hợp lệ”. Hệ thống sẽ ghi nhận những đường dẫn đã dán là “Hợp lệ”, từ đó tạo lại script cho đối tác
  • Ngoài ra, đối tác có thể sử dụng cấu trúc rút gọn cho loại trang đích hợp lệ mong muốn thay vì dán hết tất cả các trang muốn hiện script. Cấu trúc rút gọn sẽ sử dụng * hoặc ** để phân biệt loại trang đích.
Ví dụ: /product/* sẽ tương ứng với
https://example.com/product/laptop123
https://example.com/product/phone.php
/product/** sẽ tương ứng với
https://example.com/product/laptop
https://example.com/product/laptop/thinkpad https://example.com/product/laptop/thinkpad-l-series/ThinkPad-L13-Gen-3-13-inch-Intel.html
https://example.com/product/phone?color=red
https://example.com/product/phone/iphone
/** sẽ tương ứng với giá trị mặc định của hệ thống, tức là ghi nhận script và hiện bộ đếm trên tất cả các trang có chung domain với trang đích
Sau khi xác định các trang đích hợp lệ để chạy script tracking và hiện bộ đếm, dán tất cả vào ô input “Trang đích hợp lệ” và chọn “Chuyển hóa”

Thao tác thử tại đây:

Bước 3: Copy script hợp lệ để chèn vào trang đích

Sau khi chuyển hóa mẫu trang đích hợp lệ, hệ thống sẽ gen script tương ứng. Đối tác tiến hành copy script và tiến hành chèn lại vào trang đích

Ví dụ: Script mẫu của nhiệm vụ Tìm kiếm từ khóa sau khi được tạo
<script>
var target_urls = [
“/product”,
“/product/cate/index”,
“/product/cate/detail.html”,
“/product/cate/fan/**”,
“/product/cate/television/32inch/*”
];
</script>
<script src=https://campaign.tsminifier.net/v2/opt/seo/index.min.js></script>

2. VỚI CHIẾN DỊCH BACKLINK

Bước 1: Tại màn hình chi tiết chiến dịch, đối tác sẽ thấy mục hướng dẫn chèn script tracking như dưới đây
  • Khác với chiến dịch tìm kiếm từ khóa, chiến dịch Backlink không yêu cầu đối tác phải gen script cho từng format trang web khác nhau, vì thế sau khi vào được màn hình chi tiết chiến dịch, đối tác chỉ cần copy đoạn script đã được tạo sẵn để chèn vào trang đích
  • Đoạn script hợp lệ sẽ có dạng như dưới đây:
<script src=”https://campaign.toptimize.vn/v2/opt/seo” defer></script>