[SCRIPT] Hướng dẫn chèn script tracking nhiệm vụ vào trang đích

Xem video hướng dẫn tạo chiến dịch và lưu script: Tại Đây
Lưu ý: Để đảm bảo script của bạn hoạt động bình thường, trước khi chèn script, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn hiện không sử dụng bất cứ ad-block extension nào và thiết bị của bạn hợp lệ để chèn script
Xem hướng dẫn kiểm tra thiết bị: Tại Đây
Sau khi đã tạo chiến dịch thành công, đặt đoạn script này ở cuối thẻ body để hệ thống có thể ghi nhận và tích hợp nhiệm vụ vào trang web của bạn.
Để đưa lên môi trường production, vui lòng thay script cuối thành:
<script src=”https://campaign.toptimize.vn/v1/opt/seo”></script>
Lưu ý: Với các chiến dịch có chung domain
Với các chiến dịch có chung domain (khác sub domain), hệ thống sẽ kiểm tra lại flow của chiến dịch, bắt đầu từ trang đích và sau đấy đến các trang phụ. Vì thế nên mỗi lần tạo 1 chiến dịch có chung domain với các chiến dịch đang chạy, đối tác vui lòng update lại script
Khi tạo chiến dịch, đối tác vui lòng điền hết thông tin và gửi về hệ thống để được duyệt.
Sau khi tạo và được duyệt, tại trang thông tin chi tiết của từng chiến dịch sẽ có script generate sẵn.
Đối tác vui lòng copy script được generate sẵn rồi chèn vào trang đích.