HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ & TẠO CHIẾN DỊCH

Hướng Dẫn Đăng Kí

Với những thao tác đơn giản thì bạn đã có ngay một tài khoản toptimize để làm việc. Dưới đây là hướng dẫn cách đăng kí tài khoản.
Cách 1: User đăng ký tài khoản, bao gồm các bước
– B1: Chọn “Đăng ký”
– B2: Điền các thông tin cần thiết
– B3: Tạo tài khoản thành công

Cách 2: User đăng nhập bằng tài khoản Google
– B1: Chọn “Đăng nhập với Google” tại trang Sign Up
– B2: Chọn tài khoản email
– B3: Chọn username của bạn và confirm lại mật khẩu email

Hướng Dẫn Đăng Nhập

Sau khi bạn đã có tài khoản, thì việc đăng nhập trở nên dễ dàng, với các thao tác đơn giản bạn đã có thể vào trang chủ của Toptimize.
Đăng nhập
– Cách 1: Sử dụng tài khoản email tại box đăng nhập như bình thường
– Cách 2: Bấm “Đăng nhập với Google” và chọn tài khoản mình đã sử dụng để đăng ký trước đó. Trong trường hợp chọn tài khoản khác, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản mới

Hướng Dẫn Setup Chiến Dịch

– Tại màn hình chính, chọn “Tạo chiến dịch”
– Điền các thông tin cần thiết để tạo chiến dịch, khoảng thời gian chạy, thêm từ khóa và traffic chạy cho từng từ khóa
– Bấm “Lưu lại” để lưu chiến dịch. Chiến dịch của bạn sau đó sẽ được Admin duyệt
– Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc để được hỗ trợ/ duyệt chiến dịch nhanh nhất có thể

Video hướng dẫn Setup chiến dịch và chèn Script